http://worldoftanks.ru/community/acc...633-perec1102/
Почта удалена акку пару недель