Обменяю акк с MW3 на ключ от NFS HOT PURSUIT
Гарант за ваш счет