Цена - 150 руб
____________________________________
На гаранта согласен. За ваш счет
WMID 143290675278
Обращаться в Skype: B1ackWo_O1f