1. Дота 2
2. Гифт Дота 2
3. Игра в Steam
4. 30 рублей (за гифт)
5. Skype: Mr.Prometheus
6. Мой Бл 6
7. WMID:188242218837
8. Согласен на гаранта за ваш счет!