http://worldoftanks.ru/community/acc...9542-Vvvladys/ 15р
http://worldoftanks.ru/community/acc...209-Krivickii/ 30р
http://worldoftanks.ru/community/acc...904801-eddiPo/ 40р
http://worldoftanks.ru/community/acc...99-bearbearov/ 20р
http://worldoftanks.ru/community/acc...15-RUSSIA_BOY/ 200р
http://worldoftanks.ru/community/acc...940692-Burrut/ 10р
http://worldoftanks.ru/community/acc...2841-batrasik/ 10р

скайп kaktys7778