http://worldoftanks.ru/community/acc...480-ChePochem/ 100
http://worldoftanks.ru/community/acc...0000000000000/ 100
http://worldoftanks.ru/community/acc...824-AlexUrich/ 150
http://worldoftanks.ru/community/acc...964760-John28/ 130
http://worldoftanks.ru/community/acc...126129-PooLss/ 200
http://worldoftanks.ru/community/acc...1-Smesharik84/ 130
http://worldoftanks.ru/community/acc...-Alex19981998/ 100
http://worldoftanks.ru/community/acc...1419664-erath/ 80

Skype:mstitel10-1