http://worldoftanks.ru/community/acc...854-VIP___999/
http://worldoftanks.ru/community/acc...9094-vp030382/
скайп vitalik_pokhodnya